Print
PDF

NJOFTIM PËR VEND VAKANT PUNE

Malteser Shqiperi, ne kuader te projektit "Qendra Multifunksionale Sociale - Mjekesore Malteser" ne Lezhe, fton qe te aplikojne kandidatet e kualifikuar per pozicionet vijuese:

Kandidatet e interesuar mund te gjejne informacion me te detajuar ne secilin prej linqeve perkates.

Afati i fundit i dorezimit per te gjitha aplikimet eshte data 25 Shtator 2020.


Back

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra