Shtyp

Grupet target

•    Popullsia rome dhe egjiptiane
•    Familjet nga zonat e thella
•    Familjet në vështirësi social-ekonomike
•    Fëmijët me aftësi të kufizuar mendore
•    Fëmijët e familjeve në nevojë apo të pa integruar në shoqëri
•    Të moshuarit
•    Familjet e prekura nga fatkeqësi natyrore

Back