Shtyp
PDF

Kush jemi

Malteser Shqipëri është një OJF shqiptare. Është  themeluar nga Malteser Hilfsdienst në Gjermani dhe vepron në Shqipëri që më 1995. Me qendër në Shkodër, aktiviteti i saj fokusohet në fushën mjekësore, sociale dhe mbrojtje civile.
 Malteser Shqipëri ofron ndihmë pa dallim  race, apo bindjeje politike. Vlerat e krishtera dhe principet humanitare të paanshmërisë dhe të pavarësisë janë baza e  veprimtarisë së vet.
Misioni ynë është të mbështesë njerëzit në nevojë dhe të margjinalizuar.

Back

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra