Shtyp
PDF

Qëllimi

•    të takojmë nevojat e njerëzve sipas shërbimit të ofruar atyre;
•    të mbështesim njerëzit kudo në vend përmes programeve dhe shërbimeve;
•    të përmirësojmë shërbimet tona, duke arritur e mbajtur një cilësi të lartë në aktivitetet tona;
•    të sigurojmë transparencë dhe efektshmëri në punën tonë;
•    të promovojmë punën vullnetare në fushat ku veprojmë;
•    të zhvillojmë dhe të përfitojmë nga mundësitë e lobing në favor të njerëzve në vështirësi;

Back

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra