Shtyp
PDF

Principet

 Malteser Shqipëri zhvillohet dhe rritet e frymëzuar nga motoja
“Tuitio fidei et obsequium pauperum” 
“Dëshmia e Besimit dhe ndihma për nevojtarët”

Back

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra