Shtyp
PDF

Fëmijët e Kopshtit Malteser performojnë për vajzat me aftësi ndryshe

3 dhjetori është Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara, shpallur që në vitin 1992 nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara. Aktivitetet e kësaj dite kanë si qëllim rritjen e mëtejshme të ndërgjegjësimit për aftësinë e kufizuar, për të theksuar që duhet të ketë barazi në pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri.
Fëmijët e kopshtit Malteser, në mesin e të cilëve mësojnë edhe fëmijë me aftësi ndryshe, kanë organizuar një aktivitet të cilin e kanë shfaqur për vajzat me aftësi ndryshe të cilat jetojnë tek “Misionaret e Bamirësisë Nënë Tereza” në Shkodër. Ata kanë recituar, kënduar, aktruar dhe luajtur lojëra të ndryshme, me dëshirën e mirë për të treguar se çdo fëmijë është i barabartë me shokët e tyre, pavarësisht kufizimeve që ata mund të kenë. Fëmijët kanë paraqitur edhe punime të realizuara prej vetë atyre.
 
kopshti aftesia ndryshe 1nkopshti aftesia ndryshe 2nkopshti aftesia ndryshe 3n
kopshti aftesia ndryshe 4n
 

Back

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra