Formulari i Aplikimit të Vullnetarit
Titulli

Invalid Input
Emri, Mbiemri (*)

Invalid Input
Nr. Pasaportë/Kartë Identiteti

Invalid Input
Datëlindja (*)

Invalid Input
Mosha

Invalid Input
Adresa (*)

Invalid Input
Email (*)

Invalid Input
Seksi (*)

Invalid Input
Kontakt ( Fiks )

Invalid Input
Kontakt ( Cel )

Invalid Input
Profesioni

Invalid Input
Vendi i Punës / Shkolla

Invalid Input
Kualifikime/Kurse

Invalid Input
Periudha e Angazhimit

Invalid Input
Pse dëshironi të bëheni vullnetar? (Mund të zghidhni më shumë se një alternative)

Invalid Input
Tjeter (Specifikoni)

Invalid Input
Gjuhe te huaja (*)

Invalid Input
Tjeter (Specifikoni)

Invalid Input
Keni ndonje aftesi ose pasion te vecante qe deshironi te na tregoni? (mund te zgjedhni me shume se nje)

Invalid Input
Tjeter (Specifikoni)

Invalid Input
Ju lutemi specifikoni se ku jeni informuar rreth Malteser Shqipëri. Keni marrë informacion nga një anëtar i MSH?

Invalid Input
Keni një adresë Facebook/ Twitter/ Skype/ LinkedIn/ Tumblr

Invalid Input
Nqs po Ju lutem shtjelloni

Invalid Input
Jeni i detyruar nga nje gjykatë per ore pune vullnetare? (*)

Invalid Input
Nqs po Ju lutem shtjelloni

Invalid Input
A jeni dënuar ndonjëherë me burgim për krime ?

Invalid Input
Nqs po Ju lutem shtjelloni

Invalid Input
Jeni aktualisht i punësuar?

Invalid Input
Nqs po Ju lutem shtjelloni

Invalid Input


  Refresh
Invalid Input
DergoVërtetoj se deklaratat e bëra në këtë kërkesë vullnetare janë të vërteta dhe të sakta. E kuptoj se nuk do të paguhem për shërbimet e mia, pasi kjo është krejtësisht një punë vullnetare. Në këtë mënyrë siguroj dhe përjashtoj nga çdo faj Malteser Shqipëri, nga çdo pretendim të çfarëdolloj natyre dhe nga çdo detyrim për çdo incident që rrjedh nga shkaqe të lidhura me çfarëdo ngjarje apo që ndodh gjatë shërbimit tim vullnetar. E kuptoj se pëlqimi i organizatës është i vlefshëm për kohëzgjatjen e detyrës sime vullnetare. E kuptoj se nëse falsifikoj ndonjë informacion apo heq ndonjë fakt, mund të ketë ndërprerje të punës vullnetare. Gjithashtu jam dakord të veproj në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Malteser Shqipëri dhe çdo udhëtim tjetër të ngjashëm.


fushat e shënuara me (*) janë të detyrueshme

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra