Shtyp

Ftesë për seminarin "Fëmijët në spektrin e autizmit"

Seminar "Fëmijët në spektrin e autizmit"
 
autizmi seminar qershor 1n
Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij seminari, i lutemi  të konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre deri me dt 13 qershor 2016,  
 
në nr cel: +355 69 84 19 575 ose në
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back