Shtyp
PDF

Shëndetësi

Një nga aktivitetet kryesore të Malteser Shqipëri është e lidhur me kujdesin shëndetësor. Ky aktivitet përfshin:
* Mbulimin e shërbimit mjekësor bazë në zonat e thella malore dhe popullsinë lokale, si: vizita mjekësore, terapi të nevojshme, analiza laboratorike, konsultime mjekësore të specializuara, transporte urgjente në spitale etj,
*  Ndihmë mjekësore për komunitetin Rom dhe Egjiptian,
* Trajnime mbi edukimin shëndetësor për popullsinë lokale,
* Trajnimeve të Ndihmës së Parë për anëtarët e Malteser dhe anëtarët e disa organizatave të tjera të interesuara,
* Trajnimeve të Ndihmës së Parë  për vullnetarët e Malteser,
* Trajnimeve të Ndihmës së Parë  për policinë rrugore dhe forcat speciale të policisë në qytete të ndryshme,
* Trajnimeve të Ndihmës së Parë për nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme sipas një marrëveshjeje të bërë me Ministrinë e Arsimit në Shqipëri.
* Trajnim në Edukimin Shëndetësor mbi kancerin e gjirit dhe të mitrës për gra dhe shpërndarje fletëpalosjesh.

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra