Shtyp
PDF

Veprimtari sociale

Aktivitetet sociale janë pjesë e punës së Malteser Shqipëri ofruar për:
 
•    Komunitetet e varfra në zonën veriore,
•    Popullsinë Rome dhe Egjiptiane,
•    Familjet në vështirësi social-ekonomike,
•    Fëmijët me aftësi të kufizuar psikike dhe mendore,
•    Fëmijë të familjeve në nevojë apo të paintegruar në shoqëri,
•    Të moshuar.
 
Mes aktiviteteve mund të përmendim:
 
•    Integrimi social,  
•    Edukim dhe trajnim,
•    Trajnim profesional,
•    Përfaqësim dhe lobing,
•    Këshilla ligjore dhe të drejtat e mbrojtjes.
•    Shkolla - kampi veror është njëri prej aktiviteteve sociale që i ofron fëmijëve Romë, Egjiptianë dhe fëmijëve nga zona të thella malore jo vetëm mundësinë për të kaluar disa ditë në plazh, por edhe për të mësuar e për t'u socializuar me miq të rinj
•    Më e rëndësishme: Këta njerëz të moshave të ndryshme dhe të mjediseve e aftësive të ndryshme e ndjejnë që dikush kujdeset për ta dhe bën diçka për të mirën e tyre.

Partners

linkkolnnhilfe  logo-gsofenbach    logo shkodra